Bliv medlem

Bliv medlem eller støt klubben med et støttemedlemsskab.

 

Et medlemsskab koster 100 kr om året, og gælder i det kalenderår man melder sig ind.

 

 

 

 

 

Man betaler sit medlemsskab ved at overføre beløbet til :

 

Reg.nr. 47 27

Kontonummer : 47 27 36 03 44

 

Et medlemskab støtter klubbens arrangementer, og alle indtægter går ubeskårent til ture og arrangementer og giver dig derudover ret til:

 

• At deltage i alle de medlemsarrangementer og netværk der findes

• At modtage vores nyhedsbrev samt have adgang til de lukkede fora på denne hjemmeside samt i den lukkede gruppe på facebook

• Adgang til det årlige medlemsmøde

• Adgang til andre special arrangementer

 

Når vi har 300 medlemmer og 10 frivillige, vil private sponsorer fordoble de i året indbetalte medlemsindbetalinger til glæde for de mange der trænger til daglige uformelle besøg og ledsagede ture mod ensomhed og for glade oplevelser !

 

Kravet til medlemmer er at man kan støtte formålsparagraffen i vedtægterne samt vedtægterne som helhed.

 

Virksomheder eller andre der ønsker at blive støttemedlem eller sponsor, bedes henvende sig til bestyrelsesformand eller næstformand for en nærmere drøftelse.

Sponsorer :

Berit's Hjemmepleje

Horsens Turistfart