Bliv medlem

Bliv medlem eller støt klubben med et støttemedlemsskab.


Et medlemsskab koster 100 kr om året, og gælder i det kalenderår man melder sig ind.


Man betaler sit medlemsskab ved at overføre beløbet til :


Reg.nr. 47 27

Kontonummer : 47 27 36 03 44


Et medlemskab støtter klubbens arrangementer, og alle indtægter går ubeskårent til ture og arrangementer og giver dig derudover ret til:


• At deltage i alle de medlemsarrangementer og netværk der findes

• At modtage vores nyhedsbrev samt have adgang til de lukkede fora på denne        hjemmeside samt i den lukkede gruppe på facebook

• Adgang til det årlige medlemsmøde

• Adgang til andre special arrangementer


Når vi har 300 medlemmer og 10 frivillige, vil private sponsorer fordoble de i året indbetalte medlemsindbetalinger til glæde for de mange der trænger til daglige uformelle besøg og ledsagede ture mod ensomhed og for glade oplevelser !


Kravet til medlemmer er at man kan støtte formålsparagraffen i vedtægterne samt vedtægterne som helhed.


Virksomheder eller andre der ønsker at blive støttemedlem eller sponsor, bedes henvende sig til bestyrelsesformand eller næstformand for en nærmere drøftelse.

Sponsorer :

Berit's Hjemmepleje

Horsens Turistfart